<rt id="osme6"><optgroup id="osme6"></optgroup></rt>
<rt id="osme6"></rt>
<tr id="osme6"><xmp id="osme6">
<rt id="osme6"></rt><tr id="osme6"></tr>
<acronym id="osme6"><optgroup id="osme6"></optgroup></acronym>

Gi??i thiê?u vê? tr???ng

Xem t?t c?

Tr???ng ??i h?c Tài chính và Kinh t? Van Nam ????c tha?nh la?p va?o n?m 1951, ?ê?n n?m 1995, tr???ng ?a? ????c chi?nh quyê?n ti?nh Van Nam va? chi?nh phu? Trung Qu??c c?ng nha?n la? tr???ng ?a?i ho?c tro?ng ?iê?m cu?a ti?nh,có kho?ng 32,000 sinh viên. Tr??ng có h?n 1500 giáo viên và nhan viên qu?n ly, trong ?ó có 1055 giáo viên gi?ng d?y. Tr??ng có 20 h?c vi?n và 2 b? m?n gi?ng d?y, m? 50 chuyên ngành dành cho sinh viên h? chính quy, v??i 8 m?n h?c nh? Kinh t?, Qu?n ly, Lu?t, Tri?t h?c, V?n ho?c, Khoa h?c t? nhiên, Bách khoa và Ngh? thu?t.

Copyright ? 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing
欧美无砖专区一中文字新闻,欧美日本一本线播放,欧美成人免费全部观看